Gedragstherapie - HTC Lianne

Gedragstherapie

Kosten € 65,- per half uur

Het gedragsspreekuur is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van het probleemgedrag van uw hond. Onder probleemgedrag verstaan we gedrag dat in feite normaal is voor een hond, maar dat voor u als eigenaar een probleem vormt omdat het zich buitengewoon hevig of vaak laat zien.

Of omdat het gedrag storend is voor de omgeving, bijvoorbeeld de buren gaan klagen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
* niet luisteren in het algemeen
* hevig trekken aan de lijn
* weglopen
* uitvallen naar andere honden
* vechten met andere honden
* uitvallen naar mensen
* hevig blaffen als de voordeurbel gaat
* dreigen bij binnenkomend bezoek
* dreigen (en bijten) van een of meerdere gezinsleden
* niet willen/kunnen apporteren
* bak en prooinijd

Voorafgaand aan een gedragsspreekuur vult u een uitgebreide vragenlijst zo compleet mogelijk in, zodat de Kynologisch Gedragstherapeut zich alvast op het spreekuur kan voorbereiden. Tijdens het gedragsspreekuur zelf worden, in een tijdsbestek van een uur tot anderhalf uur, het (probleem)gedrag van uw hond en uw persoonlijke situatie in kaart gebracht. Dit gebeurt door middel van een uitgebreid vraaggesprek en een aansluitende gedragstest, die wordt afgenomen om een helder beeld te krijgen van de aard en het karakter van uw hond.

Aan de hand van al deze informatie achterhaalt de gedragstherapeut de oorzaken van het probleemgedrag van uw hond, en bepaalt zij samen met u de in te zetten therapieën. Er kan geadviseerd worden om uw hond intern te laten trainen, maar het kan ook zijn dat u prima zelfstandig aan de slag kunt met de gegeven adviezen. Tot de mogelijkheden behoort ook het volgen van een gehoorzaamheidscursus of individuele gedragsbegeleiding (privé-les).

Het persoonlijke advies wordt u mondeling uitgebreid toegelicht, en u krijgt achteraf altijd een schriftelijk verslag van het advies thuisgestuurd zodat u alles nog eens op uw gemak kunt nalezen.

Toelatingseisen: toegankelijk voor iedere hond

Waar?: Bij ons op het veld.

Kosten: € 65,- per half uur

Inbegrepen hierbij:
* gedragsobservatie van uw hond
* gedragstest van uw hond
* inzicht in uw eigen noodzakelijke inspanningen
* prognose
* schriftelijke rapportage
* duidelijk behandelplan
* kopie naar uw dierenarts indien gewenst

Boek hier gemakkelijk uw cursus

U kunt direct uw cursus boeken via Kennelcare of u volgt het stappenplan voor een gemakkelijke registratie bij Kennelcare.
HTC Lianne draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders